Som hälsocoach hjälper jag mina kunder genom att utbilda, motivera och stödja dem för att nå sina hälsomål. En hälsocoach arbetar inte bara med kost och träning utan arbetar med en helhetssyn på hälsa. Relationer, motion, sömn, stress, karriär och återhämtning är lika viktiga för din hälsa som maten du äter, och som hälsocoach går jag igenom alla dessa olika områden för att stödja hela personen och hjälpa dig att bli en mer balanserad och hälsosam version av dig själv.

En hälsocoach arbetar som en guide till sina kunder för att hjälpa dem att bli sitt bästa jag genom kost och livsstilsförändringar. Istället för att endast föreskriva en speciell diet eller ett sätt att träna, skräddarsyr en hälsocoach individuella hälsoprogram för att möta sina kunders behov.

Som hälsocoach hjälper jag dig att ta fram en konkret plan som är anpassad efter dina önskemål och livsstil, vilken hjälper dig att nå dina hälsomål. Det kan vara allt från att gå ner i vikt, bli piggare, mildra vissa symptom på kronisk sjukdom, förbättra hälsan eller helt enkelt må bättre. Vi tar tillsammans fram uppnåeliga mål som hjälper dig framåt. Jag hjälper dig att nå dina mål genom att göra gradvisa, hälsosamma och rimliga förändringar i dina matvanor, stresshantering och fysisk aktivitet.

Tänk på din hälsocoach som din personliga guide för ditt välbefinnande.